Komplikasyon Sigortası

STN Türkyılmaz Sigorta

Komplikasyon Sigortası

STN Türkyılmaz Sigorta
Komplikasyon Sigortası Nedir?

Komplikasyon sigortası, tıbbi prosedürler veya tedaviler sonrasında beklenmedik sağlık sorunları veya komplikasyonlarla karşılaşıldığında mali koruma sağlayan bir sigorta türüdür. Genellikle sağlık sigortası poliçesinin bir ek bileşeni olarak sunulur.

Kapsam altına alınan durumlar
Komplikasyona Bağlı Teminatlar, Ferdi Kaza Bağlantılı Teminatlar ve Seyahat Sağlık Bağlantılı Teminatlar genellikle sigorta poliçelerinde sunulan korumaları içerir. Komplikasyona Bağlı Teminatlar şunları içerir: Yatarak tedavi, Konaklama Giderleri, Yatarak Tedavi, Transfer Teminatı ve Ülkesinde Tedavi Teminatı. Ferdi Kaza Bağlantılı Teminatlar arasında Kazaen yaşam kaybı ve sürekli sakatlık yer alır. Seyahat Sağlık Bağlantılı Teminatlar ise şunları içerir: Acil durumda tedavi masrafları, Hasta nakli, Kişisel Sorumluluk, Cenazenin ikamete dönüşü, yasal masraflar, kefalet ücreti ve Asistans hizmetleri.
Kapsam altına alınmayan durumlar
Sigorta poliçesinde genellikle kapsam dışında bırakılan durumlar şunlardır: Kapsam altına alınan girişim harici oluşabilecek sağlık sorunları ve benzeri durumlar, ilk tıbbi girişimle bağlantılı tüm giderler, sigortalının yurt dışına çıkmadan veya yurduna dönmeden ortaya çıkan tüm komplikasyonlar, doktor tarafından verilen tavsiyelere uyulduğu halde tıbbi girişimi gerçekleştiren doktor tarafından bir rapor ile tespit edilememesi, kişisel beğeni nedeniyle oluşacak memnuniyetsizlikler ve buna bağlı revizyon talepleri, kapsam altına alınan girişime konu uzuv ile bağlantılı olarak poliçe öncesinde bir ameliyat veya girişim bulunması durumu, sigortalının hastaneden taburcu olmasına müteakip 10 gün içerisinde belirtisi oluşan erken komplikasyonlar, sigortalının sağlık kuruluşu veya doktor tarafından yanlış bilgilendirilmesi sonucu ortaya çıkabilecek tüm giderler.
Komplikasyon Sigortası Nedir?

Komplikasyon sigortası, tıbbi prosedürler veya tedaviler sonrasında beklenmedik sağlık sorunları veya komplikasyonlarla karşılaşıldığında mali koruma sağlayan bir sigorta türüdür. Genellikle sağlık sigortası poliçesinin bir ek bileşeni olarak sunulur.

Kapsam altına alınan durumlar
Komplikasyona Bağlı Teminatlar, Ferdi Kaza Bağlantılı Teminatlar ve Seyahat Sağlık Bağlantılı Teminatlar genellikle sigorta poliçelerinde sunulan korumaları içerir. Komplikasyona Bağlı Teminatlar şunları içerir: Yatarak tedavi, Konaklama Giderleri, Yatarak Tedavi, Transfer Teminatı ve Ülkesinde Tedavi Teminatı. Ferdi Kaza Bağlantılı Teminatlar arasında Kazaen yaşam kaybı ve sürekli sakatlık yer alır. Seyahat Sağlık Bağlantılı Teminatlar ise şunları içerir: Acil durumda tedavi masrafları, Hasta nakli, Kişisel Sorumluluk, Cenazenin ikamete dönüşü, yasal masraflar, kefalet ücreti ve Asistans hizmetleri.
Kapsam altına alınmayan durumlar
Sigorta poliçesinde genellikle kapsam dışında bırakılan durumlar şunlardır: Kapsam altına alınan girişim harici oluşabilecek sağlık sorunları ve benzeri durumlar, ilk tıbbi girişimle bağlantılı tüm giderler, sigortalının yurt dışına çıkmadan veya yurduna dönmeden ortaya çıkan tüm komplikasyonlar, doktor tarafından verilen tavsiyelere uyulduğu halde tıbbi girişimi gerçekleştiren doktor tarafından bir rapor ile tespit edilememesi, kişisel beğeni nedeniyle oluşacak memnuniyetsizlikler ve buna bağlı revizyon talepleri, kapsam altına alınan girişime konu uzuv ile bağlantılı olarak poliçe öncesinde bir ameliyat veya girişim bulunması durumu, sigortalının hastaneden taburcu olmasına müteakip 10 gün içerisinde belirtisi oluşan erken komplikasyonlar, sigortalının sağlık kuruluşu veya doktor tarafından yanlış bilgilendirilmesi sonucu ortaya çıkabilecek tüm giderler.
 • Ülkemize sağlık turizmi için gelen yabancı misafirler için oluşturulan ürünümüz, sağlık turizmi kapsamında seyahat eden sigortalılara komplikasyon teminatıyla birlikte seyahat sağlık teminatları sunmaktadır. Sadece yabancı vatandaşlara teminat verilmektedir.
 • Ürünümüz sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde geçerlidir. ( K.K.T.C. Hariçtir )
 • Ülkesinde tedavi teminatı Irak, Afganistan, Demokratik Kongo, Küba, İran, Sudan, Suriye, Kuzey Kore, Rusya, Belarus, Ukrayna ve Kırım bölgeleri hariç olmak üzere yurt dışında geçerlidir.
 • Ürünümüz seyahat teminatı kuralları gereğince seyahat başına azami teminat süresi 92 gün ile sınırlı olup, poliçe süresince azami 2 seyahat kapsam altına alınmaktadır.
 • Komplikasyona bağlantılı teminatlar poliçe başlangıç tarihi ile 180 gün süre ile geçerlidir.

Sigortalının hastaneden taburcu olmasını takip eden 10 gün içinde belirtisi oluşan erken komplikasyonlar teminat haricidir.

 • Estetik ve plastik tibbi girişimler
 • Saç ekimi girişimi
 • Göz tibbi girişimi
 • Diş tibbi girişimi
STN Türkyılmaz Sigorta

Bizimle İletişime Geçin

  Hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz !

  Bizimle İletişime Geçin