Ferdi Kaza Sigortası

STN Türkyılmaz Sigorta

Ferdi Kaza Sigortası

STN Türkyılmaz Sigorta
Ferdi Kaza Sigortası Nedir ?

Ferdi Kaza Sigortası, bir bireyin beklenmedik bir kaza sonucu ölüm, kalıcı sakatlık veya geçici iş göremezlik durumunda kendisine veya ailesine mali koruma sağlayan bir sigorta türüdür. Bu sigorta, kaza sonucu meydana gelen tıbbi masrafların yanı sıra iş göremezlik süresince gelir kaybını telafi etmek amacıyla tasarlanmıştır. STN Türkyılmaz Sigorta adına konuşmak gerekirse, Ferdi Kaza Sigortası genellikle bireyin yaşam kalitesini korumayı ve beklenmedik durumlarda mali açıdan destek olmayı hedefler. Bu sigorta türü, herkesin kaza riski altında olduğu düşünülerek tasarlanmıştır ve genellikle kişisel yaşam sigortası kapsamında değerlendirilir.

Neden Ferdi Kaza Sigortası Yaptırmalıyım?
Ferdi Kaza Sigortası, günlük yaşamda başınıza gelebilecek kazalara karşı maddi güvenceye sahip olmanızı sağlar. Üstelik aracınız, eviniz ve sizin için Binek Araç Kasko Yardım, Ferdi Yardım, Konut Yardım hizmetleri kapsamında birçok ayrıcalıktan yararlanabilirsiniz.
Teminatlar Kapsam
Vefat:Poliçe ile temin edilen bir kaza sonucu sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren bir sene zarfında ölümü halinde geçerli olan bir teminattır. Sürekli Sakatlık Poliçe ile temin edilen bir kaza sonucu sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene zarfında sürekli sakatlığa maruz kalması halinde geçerli olan bir teminattır. Tedavi Giderleri Sigorta poliçesinin kapsamına giren bir kaza sonucunda sigortalının doktor ücreti ile ilaç, radyografi, kaplıca tedavisi, masaj, hastane ve diğer gerekli tedavi masrafları, nakil ücretleri hariç, sigorta edilebilir. Gündelik Tazminat Sigortalı, kaza neticesinde geçici olarak çalışamayacak duruma düşerse, kendisine poliçede yazılı olan gündelik tazminat ödenir. Gündelik tazminat miktarı 200 gün süreyle ödenebilir. Her türlü spor kazalarından dolayı ortaya çıkan gündelik tazminatlar 7 günü geçen süreler için ödenir. Deprem Sigortalının deprem sonucu uğrayacağı zararlar da teminat kapsamındadır.
Ferdi Kaza Sigortası Nedir

Ferdi Kaza Sigortası, bir bireyin beklenmedik bir kaza sonucu ölüm, kalıcı sakatlık veya geçici iş göremezlik durumunda kendisine veya ailesine mali koruma sağlayan bir sigorta türüdür. Bu sigorta, kaza sonucu meydana gelen tıbbi masrafların yanı sıra iş göremezlik süresince gelir kaybını telafi etmek amacıyla tasarlanmıştır. STN Türkyılmaz Sigorta adına konuşmak gerekirse, Ferdi Kaza Sigortası genellikle bireyin yaşam kalitesini korumayı ve beklenmedik durumlarda mali açıdan destek olmayı hedefler. Bu sigorta türü, herkesin kaza riski altında olduğu düşünülerek tasarlanmıştır ve genellikle kişisel yaşam sigortası kapsamında değerlendirilir.

Neden Ferdi Kaza Sigortası Yaptırmalıyım?
Ferdi Kaza Sigortası, günlük yaşamda başınıza gelebilecek kazalara karşı maddi güvenceye sahip olmanızı sağlar. Üstelik aracınız, eviniz ve sizin için Binek Araç Kasko Yardım, Ferdi Yardım, Konut Yardım hizmetleri kapsamında birçok ayrıcalıktan yararlanabilirsiniz.
Teminatlar Kapsam
Vefat:Poliçe ile temin edilen bir kaza sonucu sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren bir sene zarfında ölümü halinde geçerli olan bir teminattır. Sürekli Sakatlık Poliçe ile temin edilen bir kaza sonucu sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene zarfında sürekli sakatlığa maruz kalması halinde geçerli olan bir teminattır. Tedavi Giderleri Sigorta poliçesinin kapsamına giren bir kaza sonucunda sigortalının doktor ücreti ile ilaç, radyografi, kaplıca tedavisi, masaj, hastane ve diğer gerekli tedavi masrafları, nakil ücretleri hariç, sigorta edilebilir. Gündelik Tazminat Sigortalı, kaza neticesinde geçici olarak çalışamayacak duruma düşerse, kendisine poliçede yazılı olan gündelik tazminat ödenir. Gündelik tazminat miktarı 200 gün süreyle ödenebilir. Her türlü spor kazalarından dolayı ortaya çıkan gündelik tazminatlar 7 günü geçen süreler için ödenir. Deprem Sigortalının deprem sonucu uğrayacağı zararlar da teminat kapsamındadır.
  • Fikren veya elle çalışanlar
  • Elle ve aynı zamanda bedenen çalışanlar
  • Devamlı olarak makine ile bedenen veya elle çalışanlar

 

Bu sigorta, 16 yaşından küçüklere ve 65 yaşından büyük kimselere belli esaslar dahilinde uygulanır.

Sportif faaliyetlere katılma ek sözleşme maddesi kapsamında sigortalanabilir. Bu, lisanslı olarak spor yapan futbolcu, basketbolcu ve voleybolcular için uygulanmaz.

Lisanslı olarak spor yapan futbolcu, basketbolcu ve voleybolcular için uygulanacak ferdi kaza sigortaları, kapsamlarına göre 3 ana teminat grubuna ayrılmıştır:

  1. Teminat Grubu; yalnız maç ve antrenman sürelerini,
  2. Teminat Grubu; yalnız maç ve antrenman süreleri ile bunlara gidiş-dönüş yol sürelerini,
  3. Teminat Grubu;24 saatlik süreyi kapsamaktadır.
STN Türkyılmaz Sigorta

Bizimle İletişime Geçin

    Hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz !

    Bizimle İletişime Geçin