Mühendislik Sigortaları

STN Türkyılmaz Sigorta

Mühendislik Sigortaları

STN Türkyılmaz Sigorta
Mühendislik Sigortaları Nedir?

Mühendislik sigortaları, inşaat, montaj, mühendislik işleri ve benzeri faaliyetler sırasında ortaya çıkabilecek çeşitli risklere karşı koruma sağlayan sigorta ürünleridir. Bu tür sigortalar, genellikle inşaat projeleri, makine montajı, taşımacılık ve diğer mühendislik işlerinde oluşabilecek zararları ve kayıpları kapsar. STN Türkyılmaz Sigorta olarak, mühendislik sigortaları kapsamında çeşitli hizmetler sunabiliriz. Bu hizmetler arasında inşaat all-risk sigortası, makine kırılması sigortası, montaj all-risk sigortası, taşıma sigortası ve işveren mali sorumluluk sigortası gibi çeşitli poliçe seçenekleri bulunabilir. Bu sigortalar genellikle işletmelerin veya projelerin mühendislik faaliyetleri sırasında meydana gelebilecek maddi zararları ve diğer riskleri karşılamayı amaçlar.

Güneş Enerjisi Santralleri Sigortası (Ges)
Uzun yıllardır yenilenebilir enerji sektörünü destekleyerek, enerji santrallerini tüm risklere karşı teminat altına alıyoruz. 2016 yılından bu yana fotovoltaik paneller ile elektrik üretimi yapan güneş enerji santrallerinin maddi hasarlarına ve buna bağlı kar kayıpları Güneş Enerji Santralleri Sigortası ile sigortalanabilmektedir. Bu kapsamda, PV modüller, güç çeviriciler (invertör) , trafolar, iletim ve dağıtım hatları, veri izleme sistemleri (SCADA), kapalı devre izleme sistemleri ve diğer elektronik cihazlar, idari binalar, gözetleme, denetleme kulübeleri/yapıları gibi sistemin işletilebilmesi için tesis mülkiyetinde mevcut olan tüm kıymetler sigortalanabilmektedir. İsteğe bağlı olarak belirli mesafeye kadar tesis mülkiyetine ait olup tesis dışında kalan enerji ve telekomünikasyon hatları da poliçeye dahil edilebilmektedir.
Güneş Enerjisi Santralleri Sigortası (Ges)
Bazı sigorta şirketlerinde Güneş Enerji Santralleri (GES) Sigorta poliçelerinde maddi hasara bağlı olmayan üretim kaybı da teminat altında! Klasik performans kaybı teminatından farklı olarak; tesisin bulunduğu adreste poliçe süresi boyunca ölçülen yıllık global solar radyasyonun, tesise ait enerji üretim raporunda yer alan verilere kıyasla daha düşük ölçülmesi durumunda hasara bağlı olmayan üretim kayıpları teminat altındadır. Fotovoltaik panellerin ve eviricilerin (invertör) tasarım, üretim veya montajından kaynaklanacak içsel/bünyevi kusurlara bağlı üretim kayıpları için de güvence sağlanmaktadır.
Mühendislik Sigortaları Nedir?

Mühendislik sigortaları, inşaat, montaj, mühendislik işleri ve benzeri faaliyetler sırasında ortaya çıkabilecek çeşitli risklere karşı koruma sağlayan sigorta ürünleridir. Bu tür sigortalar, genellikle inşaat projeleri, makine montajı, taşımacılık ve diğer mühendislik işlerinde oluşabilecek zararları ve kayıpları kapsar. STN Türkyılmaz Sigorta olarak, mühendislik sigortaları kapsamında çeşitli hizmetler sunabiliriz. Bu hizmetler arasında inşaat all-risk sigortası, makine kırılması sigortası, montaj all-risk sigortası, taşıma sigortası ve işveren mali sorumluluk sigortası gibi çeşitli poliçe seçenekleri bulunabilir. Bu sigortalar genellikle işletmelerin veya projelerin mühendislik faaliyetleri sırasında meydana gelebilecek maddi zararları ve diğer riskleri karşılamayı amaçlar.

Güneş Enerjisi Santralleri Sigortası (Ges)
Uzun yıllardır yenilenebilir enerji sektörünü destekleyerek, enerji santrallerini tüm risklere karşı teminat altına alıyoruz. 2016 yılından bu yana fotovoltaik paneller ile elektrik üretimi yapan güneş enerji santrallerinin maddi hasarlarına ve buna bağlı kar kayıpları Güneş Enerji Santralleri Sigortası ile sigortalanabilmektedir. Bu kapsamda, PV modüller, güç çeviriciler (invertör) , trafolar, iletim ve dağıtım hatları, veri izleme sistemleri (SCADA), kapalı devre izleme sistemleri ve diğer elektronik cihazlar, idari binalar, gözetleme, denetleme kulübeleri/yapıları gibi sistemin işletilebilmesi için tesis mülkiyetinde mevcut olan tüm kıymetler sigortalanabilmektedir. İsteğe bağlı olarak belirli mesafeye kadar tesis mülkiyetine ait olup tesis dışında kalan enerji ve telekomünikasyon hatları da poliçeye dahil edilebilmektedir.
Güneş Enerjisi Santralleri Sigortası (Ges)
Bazı sigorta şirketlerinde Güneş Enerji Santralleri (GES) Sigorta poliçelerinde maddi hasara bağlı olmayan üretim kaybı da teminat altında! Klasik performans kaybı teminatından farklı olarak; tesisin bulunduğu adreste poliçe süresi boyunca ölçülen yıllık global solar radyasyonun, tesise ait enerji üretim raporunda yer alan verilere kıyasla daha düşük ölçülmesi durumunda hasara bağlı olmayan üretim kayıpları teminat altındadır. Fotovoltaik panellerin ve eviricilerin (invertör) tasarım, üretim veya montajından kaynaklanacak içsel/bünyevi kusurlara bağlı üretim kayıpları için de güvence sağlanmaktadır.
 • Yangın, yıldırım, infilâk
 • Doğal afetler
 • Kara/hava/deniz taşıtları çarpması
 • Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör
 • Deprem ve yanardağ püskürmesi
 • Geniş kapsamlı makine kırılması
 • Elektronik cihaz
 • Fazla mesai, gece işçiliği, tatil günlerinde çalışma ve hızlandırılmış nakliyat giderleri
 • Uçakla taşıma ek giderleri
 • Enkaz kaldırma
 • Profesyonel hizmetler

Planlar & dokümanlar teminatı (poliçe üzerinde istisna edilmeyen tüm haller teminata dhildir.)

 • Operasyonel kar kaybı
 • Maddi hasara bağlı olmayan üretim kaybı

Hidroelektrik Enerji Santralleri (HES) Sigortası ile regülatör/baraj gövdesi, türbin/jeneratör seti, enerji tüneli, su iletim kanalı, yükleme havuzu, trafolar, iletim ve dağıtım hatları, yükleme havuzu, idari binalar, gözetleme, denetleme kulübeleri/yapıları gibi sistemin işletilebilmesi için tesiste bulunan tüm kıymetler yangın, doğal afetler ve deprem gibi birçok riske karşı teminat altına alınabilmektedir.

Hidroelektrik Enerji Santralleri Sigortası ile aşağıdaki kıymetler standart olarak teminat altındadır.

 • Regülatör/Baraj gövdesi
 • Türbin/Jeneratör seti
 • Enerji Tüneli
 • Trafo
 • Su iletim kanalı
 • Yükleme havuzu
 • Cebri boru
 • Santral binası
 • Şalt sahası
 • Enerji iletim hatları
 • Gözetleme, denetleme kulübeleri/yapıları (vb. sistemin işletilebilmesi için tesis mülkiyetinde mevcut olan kıymetler)

İsteğe bağlı olarak aşağıdaki kıymetler de sigortalanabilmektedir.

 • Belli bir mesafeye kadar, tesis mülkiyetinde olup, tesis dışında kalan enerji ve telekomünikasyon hatları
 • Ulaşım yolları

Başlıca aşağıdaki haller olmak üzere poliçe üzerinde isimlendirilmiş; ani ve öngörülemeyen sebeplerden ve istisna edilmeyen hallerden meydana gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masrafları teminat altındadır.

Ana Teminatlar

 • Yangın, yıldırım, infilâk
 • Doğal afetler
 • Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör
 • Deprem ve yanardağ püskürmesi
 • Sel, seylap, yer kayması, vb. doğal afetler
 • Elektronik cihaz
 • Makine kırılması
 • Geniş kapsamlı makine kırılması (Poliçe üzerinde istisna edilmeyen tüm haller teminata dâhildir.)
 • Fazla mesai, gece işçiliği, tatil günlerinde çalışma ve hızlandırılmış nakliyat giderleri
 • Artan çalışma masrafları dışındaki ek giderler
 • Uçakla taşıma ek giderleri
 • Enkaz kaldırma
 • Profesyonel hizmetler

Planlar, dokümanlar teminatı

Ek Teminatlar

 • Operasyonel kâr kaybı
 • Dolaylı kâr kaybı (Tedarikçi riski, müşteri riski, erişimin engellenmesi)
 • Garanti dönemi İçerisinde makine kırılması sonucunda meydana gelen iş durması

Projenin devamlılığın sağlanması, sermaye, iş gücü ve zaman kayıplarının önüne geçilmesi için inşaat faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar inşaat faaliyetlerine özgü ani ve beklenmedik hasarlar ile deprem, sel, fırtına, yangın, hırsızlık, şantiye kazaları gibi risklere karşı güvence sunar.

Montaj faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar montaj faaliyetlerine özgü ani ve beklenmedik hasarların yanı sıra; doğal afetler, yangın, hırsızlık gibi birçok riske karşı kapsamlı güvenceyi tek bir poliçede sunar. 

Makine ve tesislerin deneme devresinden sonra normal çalışır haldeyken, aynı iş yerinde temizleme, revizyon veya yer değiştirme esnasında ya da dururken ani ve beklenmedik sebeplerden meydana gelen hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını temin eder. İşletme kazaları, hatalı tasarım sonucu oluşan hasarlar, kısa devre, su çekiçlemesi, hatalı kullanım gibi başlıca riskler bu sigorta ile güvence altındadır. 

İş yerinizdeki elektronik cihazlar işletme personelinin hatalı kullanımı, hırsızlık, kısa devre, yüksek voltaj, yangın, yıldırım, fırtına, sel, su baskını, dahili su hasarları gibi birçok riske karşı güvence altına alınır. Cihazların deneme devresinden sonra normal çalışır halde iken, aynı iş yerinde temizleme, revizyon veya yer değiştirme esnasında, dururken ani ve beklenmedik sebeplerden meydana gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını temin eder.

STN Türkyılmaz Sigorta

Bizimle İletişime Geçin

  Hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz !

  Bizimle İletişime Geçin