Nakliyat Sigortası

STN Türkyılmaz Sigorta

Nakliyat Sigortası

STN Türkyılmaz Sigorta
Nakliyat Sigortası Nedir?

Ticari değeri olan mal ve kıymetlerin , bir nakil vasıtası aracılığıyla nakledilmesi esnasında, meydana gelebilecek kayıp ve hasarları teminat altına alan bir sigorta türüdür. Teminat, nakledilmek üzere malların nakliyeciye teslimi veya araca yüklenmesi ile başlar, nakil sonrası alınan malları teslim alması ile biter. Yurtdışı taşıma sigortası durumunda ise alıcı malları teslim almamış ise havayolu taşımalarında 30 gün; deniz ve karayolu taşımalarında 60 gün gümrük depolarında beklemesi teminat kapsamında olur.

Nakliyat Emtia Taşıma Sigortası
Nakliyat Emtia Sigortaları; deniz, hava veya kara taşıtları aracılığı ile bir yerden bir yere taşınan mal veya eşyanın nakliyat sırasında maruz kalabileceği hasar ve kayıpların tazmini için yapılan sigortalardır. Emtia taşıma poliçeleri sefer esaslı poliçelerdir. Malın sevk edilmek üzere taşıma aracına yüklenmesi ile başlar, mutad aktarmaları da kapsamak kaydıyla poliçe üzerindeki varış yerinde nihai alıcıya ulaşması ile sona erer.
Tekne-Yat Sigortası Nedir?
Tekne kaskosu, rizikonun gerçekleşmesi sonucu gemi veya diğer deniz ve göl araçlarının yahut bunlara ilişkin diğer menfaatlerin uğrayacağı ziya ve hasarı, ayrıca teminata dahil edilmişse sorumluluk tazminatını, yahut bunlarla ilgili masrafları kapsayan sigortadır.
Nakliyat Sigortası Nedir?

Ticari değeri olan mal ve kıymetlerin , bir nakil vasıtası aracılığıyla nakledilmesi esnasında, meydana gelebilecek kayıp ve hasarları teminat altına alan bir sigorta türüdür. Teminat, nakledilmek üzere malların nakliyeciye teslimi veya araca yüklenmesi ile başlar, nakil sonrası alınan malları teslim alması ile biter. Yurtdışı taşıma sigortası durumunda ise alıcı malları teslim almamış ise havayolu taşımalarında 30 gün; deniz ve karayolu taşımalarında 60 gün gümrük depolarında beklemesi teminat kapsamında olur.

Nakliyat Emtia Taşıma Sigortası
Nakliyat Emtia Sigortaları; deniz, hava veya kara taşıtları aracılığı ile bir yerden bir yere taşınan mal veya eşyanın nakliyat sırasında maruz kalabileceği hasar ve kayıpların tazmini için yapılan sigortalardır. Emtia taşıma poliçeleri sefer esaslı poliçelerdir. Malın sevk edilmek üzere taşıma aracına yüklenmesi ile başlar, mutad aktarmaları da kapsamak kaydıyla poliçe üzerindeki varış yerinde nihai alıcıya ulaşması ile sona erer.
Tekne-Yat Sigortası Nedir?
Tekne kaskosu, rizikonun gerçekleşmesi sonucu gemi veya diğer deniz ve göl araçlarının yahut bunlara ilişkin diğer menfaatlerin uğrayacağı ziya ve hasarı, ayrıca teminata dahil edilmişse sorumluluk tazminatını, yahut bunlarla ilgili masrafları kapsayan sigortadır.
 • Türk genel şartlarında yer alan Institute Yacht Clauses (1.11.85) klozu ile aşağıda belirtilen rizikolardan kaynaklanan ziya, hasar ve masraflar teminat kapsamındadır:
 • Deniz tehlikeleri
 • Yangın
 • Tehlike anında fazlalıkların denize atılması
 • Korsanlık
 • Rıhtım veya liman techizatı ve tesisatı, kara taşıtları, hava taşıtları ile temas veya bunlardan düşen şeyler
 • Deprem, yanardağ püskürmesi veya yıldırım
 • Sigortalının gerekli özeni göstermesi ön şartıyla,
 • Kumanya, teçhizat, makina veya yakıtın yüklenmesi, boşaltılması sırasında olabilecek kazalar
 • İnfilak
 • Kötü niyetli hareketler
 • Yatın, botlarının veya dıştan takma motorların çalınması (gerekli emniyet tedbirlerinin alınmış olması şartıyla)
 • Yata zorla girilerek dıştan takma motorlar, aygıt veya teçhizatı dahil makinelerin çalınması
 • 3.kişilere karşı sorumluluk
 • Harp-Grev teminatı
 • Makine hasarları genişletme klozu
 • Kişisel eşyalar
 • Yarış teminatı
 • Ferdi kaza
 • Tedavi masrafları
 • Yat Hukuksal Koruma
 • Ani ve kazaen oluşan çevre kirliliği
 • Elektronik cihaz teminatı
 • Balıkçılık ekipmanları
 • Çekme kurtarma
 • Yat asistans

Uluslararası karayolu taşımacılığı yapan nakliyat firmalarının yaptıkları taşımalar ile ilgili olarak, CMR sözleşmesinden kaynaklanan hukuki sorumluluklarına Uluslararası Nakliyeci Sorumluluk Sigortası ile teminat sağlıyoruz. 

Yurt içinde karayolu ile ticari yük taşımacılığı yapan nakliyeci firmaların, kendisine ait ve/veya sözleşme ile kiraladığı araçlarla, bir sözleşmeye bağlı olmak üzere nakliye amacı ile kendisine teslim edilen taşıma konusu emtianın uğrayacağı ziyan ve hasarlar sonucunda taşıyıcıya yüklenebilecek yasal sorumluluklar Yurtiçi Nakliyeci Sorumluluk Sigortası ile güvence altına alınıyor. 

Nakliyat Aracısı Sorumluluk Sigortası ile sevkiyatın düzenlenmesine yardımcı olunan aktiviteler sırasında, bir kontrata, uluslararası konvansiyona, kanunlara ve genel hukuka bağlantılı, nakliye konumundaki hamuleye ilişkin veya hamuleden kaynaklanan kayıp ve hasarlar ile ilgili olarak sigortalının aracılık yapması nedeniyle ortaya çıkabilecek yük sahibine karşı yasal sorumluluklarını teminat altına alıyoruz.

Sigortalının depo sınırları içerisinde gerçekleştirileceği depolama faaliyetlerinden dolayı, bir sözleşmeye bağlı olarak depolama amacı ile emaneten sigortalının kontrolüne ve sorumluluğuna bırakılan üçüncü şahıslara ait emtianın depo sınırları içerisinde yer değiştirme, istifleme, yükleme, boşaltma faaliyetleri esnasında ortaya çıkabilecek kazalar sonucu söz konusu emtiaya fiziksel olarak verilebilecek hasarlarla ilgili üçüncü şahıslara karşı yasal sorumlulukları Depocu Yasal Sorumluluk Sigortası ile güvence altında. 

STN Türkyılmaz Sigorta

Bizimle İletişime Geçin

  Hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz !

  Bizimle İletişime Geçin