Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

STN Türkyılmaz Sigorta

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

STN Türkyılmaz Sigorta
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ya da TSS nedir sorusuna verilebilecek en doğru cevap, özel sağlık sigortasından çok daha uygun bir prim ile SGK anlaşmalı özel hastanelerde tedavi imkanına sahip olmanızı sağlayan bir özel sağlık sigortası ürünüdür. Peki, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ne işe yarar? Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, SGK anlaşmalı özel hastanelerde sadece devlet tarafından alınan 15 TL ek ücret (katkı payı) ödeyerek tedavi olmanızı sağlayan bir sigorta türüdür. TSS, yatarak ve ayakta tedavi teminatlı ve sadece yatarak teminatlı olarak iki farklı poliçe sunar Tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırabilmek için SGK’lı olmanız yeterlidir. 0-65 yaş arası kişiler Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'ndan yararlanabilir. 0-17 (17 dahil) yaş aralığındaki çocuklar da ebeveynleri olmadan ek prim uygulanarak tek başlarına sigortalanabilmektelerdir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Tablo Fiyatı Nedir?
Sigortalı adaylarının tamamen sağlıklı oldukları varsayılarak her bir yaş, cinsiyet, il ve ilçe bilgileri ile sigorta şirketi tarafından belirlenen ve sigorta şirketinin uygun gördüğü dönemlerde revize edilen prime, ürün tablo fiyatı denir. Tablo fiyatı 6 eşit taksit ödeme planına göre hesaplanmaktadır. Alternatif ödeme seçeneklerinin tercih edilmesi halinde değişkenlik gösterebilir.
Tablo Fiyatı Hangi Kriterlere Göre Değerlendirilmektedir?
Ürünlerimizin tablo fiyatlarını belirlerken, medikal enflasyon (Türk Tabipler Birliği Asgari Ücret Tarifesi’ ne bağlı uygulama ve yıllık fiyatlandırma değişimi, özel hastane cari fiyatlarındaki değişiklikler, ilaç fiyatlarındaki değişim, ameliyatlarda kullanılan sarf malzeme fiyat artışı, teknolojideki yeni gelişmelere bağlı olarak karşımıza çıkan yeni tanı ve tedavi yöntemlerinin maliyetleri), cinsiyet ve yaşa bağlı olarak görünen hastalık ve tedavi risk dağılımındaki değişiklikler, döviz kuru değişikliği gibi etkenler dikkate alınmaktadır. Ürün tablo fiyatları gerekli görüldüğü anlarda sigorta şirketi tarafından yukarıda bahsedilen kriterler doğrultusunda yeniden hesaplanabilir ve değiştirilebilir.
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ya da TSS nedir sorusuna verilebilecek en doğru cevap, özel sağlık sigortasından çok daha uygun bir prim ile SGK anlaşmalı özel hastanelerde tedavi imkanına sahip olmanızı sağlayan bir özel sağlık sigortası ürünüdür. Peki, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ne işe yarar? Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, SGK anlaşmalı özel hastanelerde sadece devlet tarafından alınan 15 TL ek ücret (katkı payı) ödeyerek tedavi olmanızı sağlayan bir sigorta türüdür. TSS, yatarak ve ayakta tedavi teminatlı ve sadece yatarak teminatlı olarak iki farklı poliçe sunar Tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırabilmek için SGK’lı olmanız yeterlidir. 0-65 yaş arası kişiler Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'ndan yararlanabilir. 0-17 (17 dahil) yaş aralığındaki çocuklar da ebeveynleri olmadan ek prim uygulanarak tek başlarına sigortalanabilmektelerdir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Tablo Fiyatı Nedir?
Sigortalı adaylarının tamamen sağlıklı oldukları varsayılarak her bir yaş, cinsiyet, il ve ilçe bilgileri ile sigorta şirketi tarafından belirlenen ve sigorta şirketinin uygun gördüğü dönemlerde revize edilen prime, ürün tablo fiyatı denir. Tablo fiyatı 6 eşit taksit ödeme planına göre hesaplanmaktadır. Alternatif ödeme seçeneklerinin tercih edilmesi halinde değişkenlik gösterebilir.
Tablo Fiyatı Hangi Kriterlere Göre Değerlendirilmektedir?
Ürünlerimizin tablo fiyatlarını belirlerken, medikal enflasyon (Türk Tabipler Birliği Asgari Ücret Tarifesi’ ne bağlı uygulama ve yıllık fiyatlandırma değişimi, özel hastane cari fiyatlarındaki değişiklikler, ilaç fiyatlarındaki değişim, ameliyatlarda kullanılan sarf malzeme fiyat artışı, teknolojideki yeni gelişmelere bağlı olarak karşımıza çıkan yeni tanı ve tedavi yöntemlerinin maliyetleri), cinsiyet ve yaşa bağlı olarak görünen hastalık ve tedavi risk dağılımındaki değişiklikler, döviz kuru değişikliği gibi etkenler dikkate alınmaktadır. Ürün tablo fiyatları gerekli görüldüğü anlarda sigorta şirketi tarafından yukarıda bahsedilen kriterler doğrultusunda yeniden hesaplanabilir ve değiştirilebilir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası SGK anlaşmalı özel hastanelerde, SGK kapsamında yapılan harcamalasrın özel hastane farkını tamamlayan bir sigorta türü olduğu için sigorta primleri özel sağlık sigortalarına göre daha düşüktür. Özel Sağlık Sigortası’nda sigortalının sağlık kurumuna belirli bir oranda (genelde %20) ödeme yapması gerekebilir. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kapsamında olan sigortalılar ise devlete ödenen 15 TL’lik tutar dışında herhangi bir ödeme yapmazlar.

Siz de tamamlayıcı sağlık sigortalısı olarak SGK’nın teminat limitlerinin üzerine çıkan tedavi masraflarınızı TSS ile karşılayabilirsiniz

  • Check-up
  • Diş Paketi
  • Psikolojik Danışmanlık
  • Diyetisyen Hizmeti

Poliçe başlangıç tarihinden önce var olan şikâyet ve hastalıklar ile ilgili her türlü sağlık harcamaları poliçe kapsamı dışındadır. Bunun yanında belirli durumlarda sigortalının sigorta süresi içinde hastalanması veya kaza sonucu yaralanması teminat dışında kalabilir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Kapsam Dışında Kalan hallerin tamamı ve bekleme süreleri ile ilgili detaylı bilgilere sayfanın altında bulunan Sağlığım Tamam Sigortası Özel Şartları dokümanından inceleyebilirsiniz.

Evet. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası fiyatları; kişilerin yaşına, cinsiyetine ve yaşadıkları ile talep ettikleri poliçelerin kapsadığı teminat ve anlaşmalı kurum ağına göre değişiklik gösterir.

Ek primle alınabilecek teminatlar

Mevcut tamamlayıcı sağlık sigortasına , Doğum ve tüp bebek tedavisi yılda 1 kez ek prim ödeyerek anlaşmalı kurumlarda geçerli olacak şekilde ekletilebilinir. Doğum teminatı hangi sigorta şirketinizden aldığınıza bağlı olarak 1 yıl beklemeye tabi olabilir. Ancak bazı sigorta şirketlerinde hamile olmamak şartı ile beklemeye tabi

olmadan doğum teminatı başlayabiliyor. Detaylı bilgi için tarafımıza ulaşabilirsiniz.

Bazı sigorta şirketlerinde 1 yıl beklemeye tabi olması ve poliçenin yenilenmiş olması şartı ile sağlanmaktadır. Detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz.

 

Teminat Türleri

 

Ödeme Oranı %

  

Yatışlı Tedavi Teminatları

Ameliyat

100

Oda-Yemek-Refakatçi

100

Yoğun Bakım

100

Küçük Müdahale

100

Kemoterapi

100

Radyoterapi

100

Diyaliz

100

  

Yatışsız Tedavi Teminatları

  

Doktor Muayene

100

Tanı Giderleri

100

Fizik Tedavi

100

  

Diğer Teminatlar

  

Evde Bakım        

100

Suni Uzuv           

100

Yardımcı Tıbbi Malzemeler          

100

STN Türkyılmaz Sigorta

Bizimle İletişime Geçin

    Hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz !

    Bizimle İletişime Geçin